Europaportens grundskola

 • Vi arbetar med åldershomogena grupper. Vi har förskoleklass och
  årskurserna 1-9 med ca 24 elever/klass
 • I arbetslagen ingår också fritidspersonal, musiklärare och övriga ämneslärare.
 • Vårt synsätt ”Alla barn är allas” – ger eleverna trygghet och
  möjlighet att bli sedda.
 • Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska utveckla goda kunskaper i alla läroplanens ämnen.

 

 • Vi erbjuder franska, tyska och spanska som moderna språk.
 • Varje elev ska få arbeta i sin takt och efter sin förmåga och få stöd och hjälp efter sitt behov.
 • Varje elev ska få insikt i var han/hon befinner sig i sin utveckling och därigenom ta ansvar, vara med och sätta mål, planera och utvärdera.
 • Social kompetens är nödvändig för att utvecklas till goda samhällsmedborgare. För att stödja denna utveckling har eleverna inflytande i skolans olika verksamhetsgrenar. Vidare har vi elevråd, kompissamtal, miljöråd, IT-råd och elevskyddsombud.
 • Rörelse, dans och idrott är viktiga inslag på skolan.