Europaportens fritidshem

  • För fkl. t.o.m. skolår 6 (12 år)
  • Öppet mellan 6.30 och 18.00
  • Frukost serveras kl. 7.30 och mellanmål 14.45

FritidsPresentation2016

 

  • Har personal med olika kompetens; idrottslärare, fritidspedagog, musiklärare och förskollärare för att bäst bemöta eleverna behov.
  • Måndag – torsdag erbjuds fritidskul med planerade aktiviteter. Barnen delas då upp i mindre grupper vilket bidrar till ett lugnare klimat.
  • Har olika turneringar under läsåret som t.ex. fotboll, schack och pingis.
  • Har även tillgång till idrottshall, skolgård, bibliotek och  ateljé