Europaportens förskola

Förskolan har:

 • Ett arbetssätt som gör att barnen kan vistas i mindre grupper delar av dagen
 • Massage eller ”avslappningsstund” varje dag
 • Öppet mellan 6.15-17.30 samt vid behov fram till 18.30
 • Bibliotek – läsrum
 • Barnen har tillgång till idrottshall, dans-, rytmik– och musikrum
 • De yngsta barnen sover middag utomhus

forskolaPresentation

 

Vad och när äter vi?

8:00 Frukost – som kan bestå av gröt, flingor, fil, ägg, smörgås, frukt och grönsaker.

11.30 Lunch – lagad mat med grönsaker, frukt till efterrätt

14.30 Mellanmål – som kan bestå av fil, smörgås, frukt och grönsaker.

Förskolan består av 4 avdelningar

Lillgården  1-2 år

Mellangården  2-3 år

Sörgården  4 år

Norrgården  5 år

01

Förskolans mål är:

 • Att bättre tillvarata barnens förmåga att lära under tidiga år.
 • Att förbättra barnens möjligheter att utvecklas till fria, harmoniska och självständiga individer.
 • Att i en stimulerande miljö låta barnen ta ansvar.
 • Att genom individuell dokumentation följa varje barns utveckling.
 • Barnen ska ha tillgång till bra pedagogiskt material

03

De kunskapsmässiga målen att lära sig:

 • Att använda sig av olika metoder för att söka kunskap.
 • Att skriva, rita och berätta.
 • Att använda språket och kommunicera på ett mångsidigt sätt i tankar, ord och tal.
 • Att räkna och utveckla sitt logiska tänkande.

04

Lärarna arbetar utifrån:

 • Att leken är betydelsefull för barnens totala utveckling.
 • Att manuella färdigheter och kunskaper utvecklas parallellt och under ömsesidigt växelspel.
 • Att barnens naturliga spontana vetgirighet tas till vara.
 • Att barnen behöver lagom mycket struktur. Inte för mycket, då slocknar vetgirigheten, inte för lite, det ger otillräcklig stimulans åt den intellektuella utvecklingen.

Har du frågor gällande förskolan, kontakta Europaportens skolors förskolechef Thomas Mathiasson: tel. 0702 – 60 90 84