Förskolan

Förskolan har:

 • Ett arbetssätt som gör att barnen kan vistas i mindre grupper delar av dagen
 • Massage eller ”avslappningsstund” varje dag
 • Öppet mellan 6.15-17.30 samt vid behov fram till 18.30
 • Bibliotek – läsrum
 • Barnen har tillgång till idrottshall, dans-, rytmik– och musikrum
 • De yngsta barnen sover middag utomhus

forskolaPresentation

 

Vad och när äter vi?

8:00 Frukost – som kan bestå av gröt, flingor, fil, ägg, smörgås, frukt och grönsaker.

11.30 Lunch – lagad mat med grönsaker, frukt till efterrätt

14.30 Mellanmål – som kan bestå av fil, smörgås, frukt och grönsaker.

Förskolan består av 4 avdelningar

Lillgården  1-2 år

Mellangården  2-3 år

Sörgården  4 år

Norrgården  5 år

01

Förskolans mål är:

 • Att bättre tillvarata barnens förmåga att lära under tidiga år.
 • Att förbättra barnens möjligheter att utvecklas till fria, harmoniska och självständiga individer.
 • Att i en stimulerande miljö låta barnen ta ansvar.
 • Att genom individuell dokumentation följa varje barns utveckling.
 • Barnen ska ha tillgång till bra pedagogiskt material

03

De kunskapsmässiga målen att lära sig:

 • Att använda sig av olika metoder för att söka kunskap.
 • Att skriva, rita och berätta.
 • Att använda språket och kommunicera på ett mångsidigt sätt i tankar, ord och tal.
 • Att räkna och utveckla sitt logiska tänkande.

04

Lärarna arbetar utifrån:

 • Att leken är betydelsefull för barnens totala utveckling.
 • Att manuella färdigheter och kunskaper utvecklas parallellt och under ömsesidigt växelspel.
 • Att barnens naturliga spontana vetgirighet tas till vara.
 • Att barnen behöver lagom mycket struktur. Inte för mycket, då slocknar vetgirigheten, inte för lite, det ger otillräcklig stimulans åt den intellektuella utvecklingen.