Om oss

Vi är en fristående skola med musikprofil

 

Hos oss finns förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Verksamheten är öppen för alla barn.

Europaporten är centralt belägen med närhet till parker och grönområden.

Lokalerna innehåller bland annat bibliotek, idrottshall, musikrum och tillgång till konserthall.


Vi vill…

…att alla barn ska få känna trygghet, tillit, respekt och få positiva utmaningar för då ökar förmågan till inlärning och utveckling.

…arbeta utifrån demokratiska värderingar där varje människas lika värde framgår och varje elev får ett självförtroende som bottnar i ”jag duger, jag vill och jag kan”.

…att alla ska få känna delaktighet, eftersom en bra social miljö är grundläggande för all utveckling.

…att eleverna ska få ett miljöansvar där de förstår att jorden vi trampar är ett lån vi måste vara rädda om.